Γιατί όλες οι σύγχρονες επιχειρήσεις προχωρούν στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού;


Γιατί όλες οι σύγχρονες επιχειρήσεις προχωρούν στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού;

Η πληροφορία είναι το μέγεθος που, αυξανόμενο, προσδίδει σημασία στα δεδομένα και παράγει γνώση, όταν τα δεδομένα έχουν λάβει από τη νόηση συγκεκριμένη σημασία μεταπίπτουν σε πληροφορία.


Σε απλοποιημένη μορφή έχουμε:

Δεδομένα + Σημασία = Πληροφορία

Σήμερα ένας υπολογιστής είναι κρυμμένος παντού! Συνεπικουρούμενος από τις απεριόριστες δυνατότητες δικτύωσης μέσω των σύγχρονων υποδομών της σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, είναι ο άριστος συνδυασμός για τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών τόσο στο πεδίο των επιχειρήσεων όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Εν μέσω λοιπόν όλων αυτών έχουμε οδηγηθεί σε μια αέναη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες είναι ψηφιοποιημένες και τις περισσότερες φορές διαθέσιμες σε πραγματικό χρόνο.

Αυτό είναι ίσως το πρώτο μεγάλο βήμα, αλλά τώρα τι γίνεται με όλες αυτές τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει; Πώς θα μπορούμε να τις διαχειριστούμε;

Γιατί η «παραδοσιακή» διαφήμιση αποτυγχάνει

Η σχέση μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή κυριαρχείτο τις προηγούμενες δεκαετίες από έναν μονόπλευρο αγώνα σχετικά με την προσέλκυση της προσοχής του καταναλωτή. Οι επιχειρήσεις ερευνούσαν τους καθοριστικούς παράγοντες της συμπεριφοράς του καταναλωτή, ώστε με πάντοτε επιθετικά μέσα να προσελκύσουν την προσοχή του.

Η σχέση ανάμεσα σε προσφέροντα και ζητούντα ήταν προσανατολισμένη τις περισσότερες φορές μονόπλευρα και βραχυπρόθεσμα στις μεμονωμένες συναλλαγές. Αυτό όμως φαίνεται να έχει αλλάξει θεμελιωδώς εδώ και μερικά χρόνια. Πρωτίστως, οι καταναλωτές έχουν αποκτήσει μέσω του Διαδικτύου σε σημαντικό βαθμό άποψη. Αυτοί ανταλλάσσουν μεταξύ τους προϊόντα της επιχείρησης με εναλλακτικά των ανταγωνιστών της, αξιολογούν τις αποδόσεις τους, διαφημίζουν τα αγαπημένα τους προϊόντα και προβαίνουν σε συστάσεις.

Η συνολική δημιουργία αξίας έχει καταστεί μια συνεργατική διαδικασία, η οποία χαρακτηρίζεται αλληλεπιδραστική δημιουργία αξίας. Με την αυξανόμενη εξατομίκευση των απαιτήσεων και των αναγκών των πελατών, η οποία εκδηλώνεται μέσω του Διαδικτύου και η οποία οδηγεί στην επιθυμία για ιδιαίτερα προϊόντα ή αποδόσεις, μπορεί να λεχθεί ότι έχει δημιουργηθεί ένας νέος βασικός τύπος καταναλωτή, ο ψηφιακός καταναλωτής, ο οποίος διαφέρει από τον παθητικό-κλασικό καταναλωτή.

Για πρώτη φορά στην ιστορία είναι το μεμονωμένο άτομο δέκτης και αποστολέας πληροφοριών συγχρόνως. Ο ψηφιακός καταναλωτής είναι απαιτητικός. Μόνο μια στενή σύνδεση δημιουργικότητας και διαφημιστικών μέσων θα καταστήσει δυνατή την επικοινωνία, η οποία θα θέτει τον καταναλωτή στο κέντρο και με σχετικά μηνύματα.

Για τις επιχειρήσεις αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταλάβουν ότι δραστηριοποιούνται σ’ έναν όλο και περισσότερο δικτυωμένο και ψηφιακό κόσμο, όπου οι καταναλωτές είναι συχνά περισσότερο πληροφορημένοι από τις επιχειρήσεις, αφού γνωρίζουν και πληροφορούνται με ταχύτητα που δεν ελέγχεται.

Προσεγγίζοντας τον ψηφιακό καταναλωτή

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, έχει να κάνει με την αξιοποίηση της πληροφορίας, που συνεχώς παράγετε και αφορά επιχειρησιακή δράση. Παρακάτω τέσσερις βασικοί πυλώνες που εκκινούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό:

Έλεγχος ανταγωνισμού

Χάρη στη διαφάνεια της πληροφόρησης γίνεται όλο και πιο δύσκολο να εφαρμόσουμε μια τοπική διαφοροποίηση της τιμής. Έτσι λοιπόν η επιχείρηση οφείλει να ελέγχει εντατικά τον ανταγωνισμό, προκειμένου να τοποθετείτε με τιμές που δεν προσβάλουν την νοημοσύνη του ψηφιακού καταναλωτή.

Σωστά δομημένο site

Το branding στον ψηφιακό κόσμο γίνεται από τον ίδιο τον καταναλωτή, αρκεί η επιχείρηση να τον προμηθεύσει με την πληροφορία που διευκολύνει την διάδοση στα social media.

Υψηλές οργανικές κατατάξεις στο Google

Ο ψηφιακός καταναλωτής σπάνια αγοράζει χωρίς να «ψαχτεί». Η επιχείρηση θα πρέπει να βρίσκετε με πληροφοριακό υλικό, εκεί που την ψάχνουν και όπως την ψάχνουν. Όσα χρήματα και να ξοδέψει η επιχείρηση προκειμένου να κάνει γνωστή την φίρμα της, η πώληση θα προέρθει από εξειδικευμένη αναζήτηση στο Google.

Προσωποποιημένη πληροφόρηση

Η παροχή υπηρεσιών μεταλλάσσετε, σε ψηφιακή παροχή. Ακόμα σε περιπτώσεις που απαιτείται φυσική παρουσία, όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες συναλλαγής και ενημέρωσης γίνονται ψηφιακά, δομημένα και από απόσταση.

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις προχωρούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό, απλά γιατί επιμένουν να θέλουν να συνεχίσουν να υπάρχουν και στο εγγύς μέλλον!

Είναι χαρά να συζητήσω μαζί σας, θέματα που διευκολύνουν την επιχείρηση σας και εμπίπτουν στην ειδικότητα μου._

ψηφιακος μετασχηματισμος