Μηχανικοί του Facebook εφηύραν νέα μονάδα χρόνουΌσον αφορά στις μονάδες χρόνου, οι πιο γνωστές υποδιαιρέσεις του δευτερολέπτου, τις οποίες συναντάμε συχνά στην ορολογία της πληροφορικής και της τεχνολογίας γενικότερα, είναι το δισεκατομμυριοστό του δευτερολέπτου, ή nanosecond, καθώς και το χιλιοστό του δευτερολέπτου, ή millisecond.

Καμία όμως υποδιαίρεση του δευτερολέπτου δεν είχε ικανοποιητική ακρίβεια για τα στελέχη του Facebook, όσον αφορά στη δημιουργία και επεξεργασία οπτικών εφέ και για το λόγο αυτό εφηύραν τα Flicks, μία νέα μονάδα χρόνου.

Όπως περιγράφεται στη σχετική σελίδα στο GitHub, ένα flick είναι «η μικρότερη μονάδα χρόνου που είναι μεγαλύτερη από ένα nanosecond» και ισούται με 1/705.600.000 δευτερόλεπτα - το nanosecond είναι 1/1.000.000.000 δευτερόλεπτα.

Οι μηχανικοί της εταιρείας προχώρησαν στον ορισμό του flick διότι τα nanoseconds δεν εξυπηρετούν στην τέλεια διαίρεση των στάνταρ frame rates που χρησιμοποιούνται στα βίντεο. Για παράδειγμα ένα καρέ σε υλικό 24fps είναι 29.400.000 flicks, ένα καρέ υλικού 30fps είναι 23.520.000 flicks και των 60fps είναι 11.760.000 flicks. Έτσι, με τη χρήση των flicks προκύπτουν "στρογγυλοί" αριθμοί, επιτρέποντας την καλύτερη διαχείριση και το συγχρονισμό των καρέ.

Περισσότερα στο PC Magazine.


How to visit us
Contact details